Schuldhulpmaatjes Veenendaal

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes in Veenendaal doen dat.

Onze missie

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. In 110 gemeenten in Nederland, waaronder dus Veenendaal, bieden vrijwilligers hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Ook bij SchuldHulpMaatje Veenendaal is dat het geval. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Onze visie

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden wij als samenwerkende kerken van Veenendaal financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Ons uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. Wij gaan naast mensen met schulden staan. En samen kijken en leren we hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom geven we ruime aandacht aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

Coördinatoren:

  • D. Methorst (Dirk)
  • K. Reijngoudt-van Bruchem (Karin)
  • M.E. Wittekoek-van Veelen (Marlies)

E-mailadres: shmveen@gmail.com
Telefoonnummer: 06 1855 5808

Doneren kan door geld over te maken naar:
Stichting Schuldhulp Veenendaal
NL10 RABO 0141 4866 94
Veel dank!