Organisatie, lokaal en landelijk

Stichting Schuldhulp Veenendaal, de stichting die de voorwaarden schept voor het werk van de SchuldHulpMaatjes, is lid van de Vereniging Schuld Hulp Maatje Nederland te Leiden. De landelijke vereniging faciliteert en ondersteunt ons als lid. Het landelijk servicepunt van de Vereniging SchuldHulpMaatje besteedt ook aandacht aan pilots en innovatie, onder meer door maatschappelijke ontwikkelingen te herkennen en daarop in te spelen met nieuwe projecten, zoals SchuldHulpMaatje Jong.

Verder worden door het Landelijk Service Punt van de Vereniging initiatieven ontplooid op het gebied van begeleiding van werklozen en het afstemmen met collega-organisaties in ons werkveld. Dat verbetert de onderlinge communicatie en de contacten richting de overheid.