Met wie werkt SchuldHulpMaatje Veenendaal samen en waarom?

 Schuldhulpmaatje Veenendaal werkt samen met diverse organisaties in Veenendaal, die ook ondersteuning en hulp bieden aan mensen in de samenleving die in nood verkeren of in de problemen zitten. Met name onze coördinatoren zijn hier actief. Zo zijn er goede contacten met het Budget Advies Centrum, de Voedselbank, Veens, Kwintes, Uitdeschulden.nu en het Diaconaal Platform Veenendaal (DPV), waarin de diaconieën van bijna alle kerken in Veenendaal vruchtbaar samenwerken. De samenwerking bestaat hieruit dat deze organisaties mensen naar SchuldHulpMaatje doorverwijzen, en SchuldHulpMaatje verwijst op zijn beurt weer door naar hen. Daartoe zijn onze coördinatoren vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen, zoals de cliëntenraad Werk en Inkomen en de werkgroep “Afstemmen schuldhulp in de gemeente Veenendaal”.

Omdat we hierdoor steeds goed op de hoogte zijn van wat er speelt, zorgen deze contacten voor continuïteit en zijn deze langlopend van aard. Ook zijn de coördinatoren aanwezig op gemeentedagen van kerken, verzorgen ze workshops, wonen ze bijeenkomsten en overleggen bij van de gemeente en geven ze presentaties, onder andere in buurthuizen.  Dit om SchuldHulpMaatje onder de aandacht te brengen en voorlichting te geven over onze activiteiten.

We hopen aan de samenwerking met Patrimonium Woonservice in 2019 een nieuwe impuls te geven. Goede afstemming voorkomt uithuiszettingen en incassotrajecten en daarmee ook forse maatschappelijke kosten.

Goede samenwerking met verwante organisaties, met de gemeente Veenendaal en met de kerken in Veenendaal, zien we als een maatschappelijk belang dat op veel van onze hulpvragers direct veel positieve effecten kan hebben.

Zo zijn we blij met de financiële en morele steun van de Gemeente Veenendaal en de plaatselijke kerken die het werk van SchuldHulpMaatje Veenendaal mogelijk maken. Dat staat tegenover dat SchuldHulpMaatjes veel kunnen betekenen voor een effectieve uitvoering van preventie en vroegsignalering van schulden en armoede in Veenendaal. Bovendien bespaart ons dat allemaal veel geld. Door te investeren in effectieve vrijwilligershulp van SchuldHulpMaatjes verdient de gemeente elke geïnvesteerde euro drie maal terug. Samenwerking van de gemeente met SchuldHulpMaatje draagt ook bij aan een aanzienlijk hoger slagingspercentage van schuldhulpverlening. Hoe dat komt? SchuldHulpMaatjes hebben een specifieke aanpak ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Met gerichte campagnes op het internet bereik je mensen uit woonwijken, waar het risico op schulden hoog is. En dat werkt. Daar kan de gemeente van profiteren. SchuldHulpMaatjes nemen ambtenaren veel werk uit handen. Zij hebben tijd voor persoonlijke begeleiding en werken aan financiële zelfredzaamheid van de cliënt. Onderwerpen als verantwoordelijkheid en gedrag gaan zij daarbij niet uit de weg. Maar er zijn nog meer voordelen: er is minder schuldhulpverlening nodig, het voorkomt uithuiszettingen, er zijn minder uitkeringen nodig, de ambtenaren boeken tijdwinst en het werk van SchuldHulpMaatjes werkt zelfs preventief of voorkomt zwaardere financiële problemen.