DONEER NU

Bedankt dat u een donatie wilt doen. Uw steun is erg belangrijk.  Schuldhulpmaatjes Veenendaal heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via schenking krijgen. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Schuldhulpmaatjes Veenendaal.

Doneren kan door geld over te maken naar:
Stichting Schuldhulp Veenendaal
NL10 RABO 0141 4866 94