Stichting en Bestuur

Doelstelling

Het voorkomen en oplossen van financiële schuldhulp problematiek van particuliere hulpvragers. Dit door het bieden van begeleiding op Pro Deo basis door adequaat opgeleide vrijwilligers.

Beleid

De stichting is in november 2013 opgericht om het sinds 2011 actieve Project SchuldHulpMaatje meer structuur te geven. SchuldHulpMaatje Veenendaal is een initiatief vanuit een groot aantal kerken in Veenendaal en is gericht op de gehele lokale bevolking. Iedere hulpvraag die SchuldHulpMaatje Veenendaal bereikt, wordt in behandeling genomen en beoordeeld en daarna of toegewezen aan een SchuldHulpMaatje of doorverwezen naar andere instanties.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: A.G. van de Weerd (Bert)
Penningmeester: A. van Kooten (Albert)
Secretaris: K.A. Kloet (Kees)

SchuldHulpMaatje landelijk

De landelijke organisatie van SchuldHulpMaatje draagt zorg voor het opleiden van schuldhulpmaatjes aan de hand van studiemateriaal en ter zake kundige docenten en via de jaarlijkse actualisatie van de kennis van de schuldhulpmaatjes. Er worden nieuwsbrieven uitgegeven en men zorgt voor het verder uitrollen van het initiatief in Nederland. De politiek in Den Haag wordt actief benaderd en men zoekt publiciteit om de landelijke bekendheid te vergroten. Mede met financiële ondersteuning vanuit de landelijke overheid, worden projecten opgezet en onderzoeken gedaan naar de schuldenproblematiek in Nederland en de oplossingen daarvoor. Indien gewenst wordt er ondersteuning geboden op het gebied van fondswerving.

De afgelopen jaren zijn gebruikt om het Project SchuldHulpMaatje te stabiliseren en de nieuwe structuur met de stichting en het bestuur vorm te geven en te zorgen voor een duurzame vrijwilligersorganisatie voor schuldhulp in Veenendaal. Het bestuur heeft de financiële structuur van de stichting verder vormgegeven en rekening en verantwoording afgelegd aan geldgevers en betrokken belanghebbenden. Er wordt voortdurend gestreefd naar mogelijkheden om de samenwerking met lokale partners te zoeken of te intensiveren.

ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status en draagt jaarlijks zorg voor de bijbehorende (publicatie) verplichtingen.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning, ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Hetzelfde geldt voor de schuldhulpmaatjes.
De coördinatoren ontvangen hetzij een onkostenvergoeding of een vergoeding in lijn met de CAO sociaal werk.